සරත් ෆොන්සේකා යුද්දේ දිනන්න සැලසුම් හැදුවේ නිදිමරාගෙන – අනෝමා ෆොන්සේකා

සරත් ෆොන්සේකා යුද්දේ දිනන්න සැලසුම් හැදුවේ නිදිමරාගෙන – අනෝමා ෆොන්සේකා


යුද ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් සරත් ෆොන්සේකා මහතා කළ කැපකිරීම් අනෝමා ෆොන්සේකා මහත්මිය අද පෙරවරුවේ කුරුණෑගල පැවති රැස්වීමකදී සිහිපත් කළාය.

ඒ නිසා තනියම යුද්ද කරා කියලා ඒ ගෞරවය එතුමට තනියම ගන්න බෑ. යුද සැලසුම් කළේ මගේ ස්වාමි පුරුෂයා. මොකද ඒවට තියෙනවා මං ළඟ හොඳට පෙන්නන් පුළුවන් උදාහරණ, මොකද මමයි එතුමා එක්ක හිටියේ රෑ නිදිමරාගෙන ඒ සැලැස්මවල් හදනකොට. නිදිමරාගෙන, කුසට ආහාරයක් නැතුව එළිවෙනකම් හදලා, ඊට පහුවෙනිදා ගිහිල්ලා ඒ ගැන කඳවුරුවලට ඒ සැලැස්මවල් ගැන කියා දෙනවා. ඔය වගේ දේවල් කරපු කෙනෙක් හැටියට මගේ ස්වාමි පුරුෂයා සිටිදී අර
සැප කාමරවල ඉඳලා, හැබැයි දුරකතන පණිවිඩනම් එනවා. මොකද ඒව මම ඉදිරියේදිනේ වෙන්නේ. කොහේ හරි බොම්බයක් පිපිරුණොත් දුරකතන පණිවිඩ එනවා සරත් සරත් අන්න අතන පිපිරිලා තියෙනවා කියලා. එතකොට කියනවා සර්, සර් නිදාගන්න මම බලාගන්නම් කියලා. ඔන්න ඕක තමයි වුණේ. ආරංචිය යනවා කෑගහනවා හමුදාව
මෙහෙයවනවා සැලසුම් හැදුවේ මගේ ස්වාමි පුරුෂයා. හැබැයි තනියෙන් යුද්ද කරලා තියෙනවා මේ මහරජා.