වෙනස් වාද්‍ය භාණ්ඩ වලින් සැදුණු පාසල් තූර්ය වාදක කණ්ඩායම් දෙකක් (ඡායාරූප)


අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයට අයත් හබරණ පලුගස්වැව, සේනාදිරියාගම හා කුඹුක්වැව ප්‍රාථමික විදුහල් දෙකේ විශේෂ තූර්ය වාදක කණ්ඩායම් දෙකක් පිළිබඳව තොරතුරු වාර්තා වනවා.දැඩි අගහිගකම් හේතුවෙන් වාද්‍ය  භාණ්ඩ වෙනුවට මේ දරුවන් විසින් හිස් බූලි ,හිස් ටින් ,උණබට ,පොල් කටු ,කොම්බුව වෙනුවට ප්ලාස්ටික් බට යොදාගෙන තිබීමයි එහි ඇති විශේෂත්වය වන්නේ.වකුගඩු රෝගය බහුලව පවතින නිසා දරුවන්ට වතුර පෙරනයක් ලබාදීම සදහා පැවති උත්සව අවස්තාවකදීයි මෙම අපූරු තූර්ය වාදක කණ්ඩායම් තම හැකියාව ප්‍රදර්ශනය කළේ.පාසල් දෙකේ දරුවන් විසින් පැමිණි පිරිස පාසලට කැදවාගෙන ගියේ තූර්යවාදක කණ්ඩායමක් පෙරටු කරගෙනයි.මේ පාසල් දෙකට අවශ්‍ය මේ භාණ්ඩ ටික ලබාදීමට හැකිනම් මේ ගමේ දරුවන්ට මොනතරම් සතුටක් ඇතිවේද ?
(ඡායාරූප – කාංචන ආරියදාස )