ව්‍යාජ රියදුරු බලපත්‍ර සකස් කළ පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට


මාතර – අකුරුගොඩ – නැටැව්ව ප්‍රදේශයේ රහසිගත ලෙස පවත්වාගෙන ගිය ව්‍යාජ රියදුරු බලපත්‍ර සකස් කරන මධ්‍යස්ථානයක් වැටලූ කොටවිල පොලීසිය සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. ඔහු සන්තකයේ තිබී උප්පැන්න සහතික 05 ක්, ව්‍යාජ ලෙස සකස් කරන ලද තාවකාලික රියදුරු බලපත්‍ර 04ක්, රැකියා අයදුම්පතක් ද සොයා ගැණුනා. මොහු රියදුරු බලපත්‍ර සහ රැකියා දෙන බව පවසමින් මාතර, වැලිගම, තිහගොඩ, අහංගම සහ හම්බන්තොට යන ප්‍රදේශවල පුද්ගලයින්ගෙන් මුදල් ද ලබාගෙන ඇති බවයි පොලීසිය සදහන් කළේ.