ලබන මහකන්නයේ සිට වී විකුණන්නත් ඉන්ටර්නෙට්


එළඹෙන මහ කන්නයේදී වී මිලට ගැනීම සඳහා ගොවීන් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ලියාපදිංචි කිරීමේ නව ක‍්‍රමයක් වී අලෙවි මණ්ඩලය විසින් හඳුන්වා දී තිබෙනවා. මේ අනුව සිය අස්වැන්න වී අලෙවි මණ්ඩලයට අලෙවි කිරීමට නම් ගොවීන්ට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ලියාපදිංචි වීමට සිදුවනු ඇති.

 

මෙම නව ක‍්‍රමය සම්බන්ධයෙන් බොහෝ ගොවීන් තුළ පවතින්නේ නොසතුටක්. මේ නිසා හම්බන්තොට දිස්ත‍්‍රික් කෘෂිකර්ම කමිටු රැස්වීමේදී වී අලෙවි මණ්ඩලයේ නිලධාරීන් සහ ගොවීන් අතර උණුසුම් සංවාදයක් ද සිදුවුණා.