ලංකාව තවත් කොළණියක් කර නොගන්නැයි චීනයෙන් ඉන්දියාවට පණිවිඩයක්


ඉන්දියානු සාගරය තුළ ශ්‍රී ලංකාව තවත් කොළණියක් බවට පත්කර නොගන්නැයි චීනය, ඉන්දියාවට දන්වා ඇතැයි වාර්තා වනවා.

ලෝක ප්‍රකට ෆෝබ්ස් සඟරාවේ ඇතුළත් ලිපියක ඒ බව සඳහන්.

චීනය මෙම අදහස් පල කර ඇත්තේ  හම්බන්තොට වරාය සම්බන්ධයෙන් සිදු කරන ලද ආයෝජනවලින් පසුවයි.

චීනය විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ සිදු කරනු ලබන ආයෝජන සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියාව දිගින් දිගටම දැඩි අවධානයකින් පසුවන බවයි එම සඟරාවේ සඳහන් ලිපියෙහි වැඩිදුරටත් දැක්වෙන්නේ.

හම්බන්තොට වරාය සම්බන්ධයෙන් ඉකුත් සමයේ දැඩි කතාබහක් මතු වුණා.

චීන රජයේ ආයෝජන මත හම්බන්තොට වරාය ද ඇතුළත් වන දක්ෂිණ සංවර්ධන සැලැස්ම එළි දැක්වෙන්නේ ඒ අතරතුරයි.

චීනය ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ ඉදිරි වසර පහක සංවර්ධන කටයුතු වෙනුවෙන් අමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 05ක ආයෝජනයක් සිදු කිරීමට සූදානම් බවයි.