රහස්‍ය අංශයේ නියෝජ්‍ය විභාග කොමසාරිස්වරයකුගේ වැඩ තහනම්! අක්‍රමිකතා රැසක් ගැන විශේෂ විමර්ශනයක්


විභාග දෙපාර්තුමේන්තුවේ රහස්‍ය සහ ආයතනික විභාග අංශ ප්‍රධානියා ලෙස කටයුතු කළ නියෝජ්‍ය විභාග කොමසාරිස්වරයාගේ රාජකාරී වැඩ ඊයේ (10 ) සිට තහනම් කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

ඒ සිය රාජකාරි වගකිම පැහැර හැරිම සහ විෂමාචාර චෝදනා කිහිපයක් හේතුවෙනි.

අධ්‍යාපන ලේකම් සුනිල් හෙට්ටිඅරාච්චි මහතා විසින් රාජ්‍ය සේවා කොමිසන් සභාවේ අධ්‍යාපන සේවා කමිටුවේ අනුමැතිය අනුව එම නිළධාරියාගේ රජකාරී වැඩ තහනම් කිරිමේ ලිපිය නිකුත් කර ඇත .

විභාග දෙපාර්තුමේන්තුවේ පසුගිය කාලයේ සිදු වු අක්‍රමිකතා පිළිබඳ සොයා බැලිමට අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා විශේෂ විමර්ශනයක් ද අරම්භ කර ඇත.