යෝජිත කලාකරු විශ්‍රාම වැටුප අර්බුදයක


ජනපති දෙවන පදවි ප්‍රාප්තිය නිමිති කරගනිමින් කලාකරුවන් වෙනුවෙන් ආරම්භ කිරීමට නියමිතව තිබූ විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය අර්බුදයකට ලක්ව තිඛෙනවා.

ශ්‍රී ලංකා සමාජ ආරක්ෂණ මණඩලය පැවසුවේ මෙම විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය සම්බන්ධයෙන් කලාකරුවන්ගෙන් ඉදිරිපත් වී ඇති විකල්ප යෝජනා ඊට හේතු වී ඇති බවයි.

අදාළ විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය ආරම්භ කිරීමට නියමිතව තිබුණේ ලබන 8 වනදායි. එහෙත් එදිනට එම කටයුතු සිදු නොවන බව ද මෙහිදී ප්‍රකාශ කෙරුණා.