මිනිස් මුහුණකට සමාන මුහුදු මත්ස්‍යයෙක් හමුවෙයි (PHOTOS)

මිනිස් මුහුණකට සමාන මුහුදු මත්ස්‍යයෙක් හමුවෙයි (PHOTOS)


හැටන් නගරයේ කරදිය මත්ස්‍ය අලෙවි කරන වෙළෙදසැලකට මාළු පෙට්ටියක තිබී මිනිස් මුහුණකට සමාන මත්ස්‍යයෙකු හමුවී තිබේ. මීගමුව ප‍්‍රදේශයෙන් ගෙන්වන ලද මාළු පෙට්ටියේ හුරුල්ලන් සමග මෙම මත්ස්‍යයා සිටි බව එම මාළු වෙළෙඳසැලේ සේවකයින් පැවසී ය. පේත්තා නැමති මෙම මත්ස්‍යයාට කන් දෙකක්, කුඩා වලිගයක්, ඇස් දෙකක්, නාසයක් සහ කුඩා කටක් සහ කටතුල දත් කීපයක්ද දක්නට ඇත. මෙම මත්ස්‍යයාගේ මුඛය ප‍්‍රදේශයෙන් විවරකර එයට වායුව පිරවීමෙන් එම මත්ස්‍යයාගේ ප‍්‍රමාණය බැලුනයක් මෙන් ප‍්‍රසාරණය වේ. මෙම කුඩා මත්ස්‍යයා මිනිස් පරිභෝජනයට නොගන්නා අතර මත්ස්‍යයාගේ මුලු සිරුරම බැලුනයක හැඩයක් ගෙන ඇත. මෙම මත්ස්‍යයාගේ ඇස්, කන්, නාසය සහ කට කළු පැහැයෙන් යුක්ත වන අතර සෙසු කොටස් සුදු පැහැයෙන් යුක්ත වේ.