පිල්ලෙයාන්ගේ සංවිධායක එජාපයට යයි

පිල්ලෙයාන්ගේ සංවිධායක එජාපයට යයි


නැගෙනහිර පළාත් සභාවේ හිටපු මහ ඇමැති සිවනේෂතුරේ චන්ද්‍රකාන්ත් (පිල්ලෙයාන්)ගේ ඩී.එම්.වී.පී. පක්ෂයේ මඩකලපුව ප්‍රධාන සංවිධායක කේ. මෝහන් පොදු අපේක්ෂක මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාට සහාය දීමට තීරණය කර තිබේ.

අද (17) කොළඹ  විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේදී ඔහු මෙසේ විපක්ෂයට එක්විය.