දුව Instagram දාන ෆොටො තාත්තා ඒ හා සමානව අනුකරණය කරලා Instagram වල ජනප්‍රිය වුනෙ මෙන්න මෙහෙමයි


Chris “Burr” Martin කියන්නේ ජනප්‍රිය හාස්‍ය උපදවන්නෙක් සහා හඬකැවීම් ශිල්පියෙක්. නමුත් පසු කලෙක ඔහු වෙනස්ම අයුරකින් ජනප්‍රිය වුවා.

ඒ තමන්ගේ දියණිය Instagram  හි පල කරන ජයාරූප විහිලුවට ගනිමින් ඒ හා සමානව ඇඳ පැළඳ විකට ජයාරූප එකතු කිරීමයි. පළමු වරට එසේ තමන්ව
විහිලුවට ගන්න තමන්ගේම පියාගේ ජයාරූප දුටු දියණිය ඔහු සමග කේන්ති ගත්තද පසුව ඇයටද තාත්තාගේ විකාර වැඩ ගැන සිනහ නැගුනේය.. කෙසේ නමුත්
Instagram  තුල දැන් දෙදෙනාම ජනප්‍රියයි…

එම ජයාරූප පහතින්…