තවත් වෛද්‍ය විද්‍යාල දෙකක් සැළසුම් කරයි


වසර 2 ක් ඇතුළත වෛද්‍ය විද්‍යාල 2 ක් කුලියාපිටියේ හා සබරගමු පළාතේ ස්ථාපිත කිරීමට රජය සියලු කටයුතු සුදානම් කරමින් පවතින බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් පවසනවා.

කුලියාපිටියේ සෑදීමට යෝජිත වෛද්‍ය විද්‍යාලය සදහා මුලික වශයෙන් සිසුන් 200 ක් පමණ බඳවා ගැනීමට නියමිත අතර මේ සඳහා රජය විසින් බිලියන 3 ක මුදලක් වෙන් කර ඇති බව (08) පැවති විශේෂ මාධ්‍ය හමුවකට සහභාගී වෙමින් අමාත්‍යවරයා කියා සිටියා.

මෙහිදී සයිටම් ආයතනය සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ  සයිටම් හෝ වෙනත් පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලයක් හෝ වේවා මෙරට පෞද්ගලික අධ්‍යාපනයට ද යම් ඉඩක් ලබා දිය යුතු බවයි.

එහිදී අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ “ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතියට අනුව රටේ ජනගහනය හා සැසඳීමේදී සිටිය යුතු වෛද්‍යවරු ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. ඒ ප්‍රමාණය අපේ රට තාම සපුරලා නැහැ. ඒ නිසා තමයි මේවා තව ව්‍යාප්ත කරන්න අවශ්‍ය.” යනුවෙනි