තවත් බැඳුම්කර නිකුතුවක්


ණය ගෙවීම සඳහා තවත් ජාත්‍යන්තර ස්වෛරී බැඳුම්කර නිකුතුවක් සිදුකිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමැතිය දී තිබෙනවා.

2017 විසර්ජන පනතෙහි සඳහන් සමස්ත ණය ගැනීමේ සීමාව තුළ අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 1500ක් දක්වා අරමුදල් රැස්කරගැනීමට මෙමගින් අපේක්ෂිතයි.

බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොළේ සේවයට යෙදවීම සඳහා විශේෂයෙන් පුහුණු කරන ලද සුනඛ පැටවුන් 20 දෙනෙකු මිලදී ගැනීමට ද කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමැතිය දී තිබෙනවා.

ගුවන් තොටුපොළේ ආරක්ෂාව දැඩි කිරීම සහ ජාවාරම් වැළැක්වීම මෙමගින් අපේක්ෂිතයි.

ශ‍්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය වෙනුවෙන් නව බස් රථ දහසක් මිලදී ගැනීමට ද කැබිනට් අනුමැතිය හිමි වී තිබෙනවා. මේ යටතේ ආසන 40 සිට 46 දක්වා වූ බස් රථ 900 ක් ද වායුසමීකරණය කරන ලද සුඛෝපභෝගී බස් රථ 100ක් ද මිලදී ගැනීමට නියමිතයි.