කිව්වා නාහන එකා උඩින් ගියත් බිමින් ගියත් එකයි‘

කිව්වා නාහන එකා උඩින් ගියත් බිමින් ගියත් එකයි‘


කියනා දෙය නාහා ගසක් උඩ නැගගෙන සිටි චීටා පැටවෙකුට චීටා මවගේ උදහසට ලක්වීමට සිදුවිය.

පහළට බසින ලෙස ඇය ගෙරවුම් කරමින් ඉල්ලා සිටියද පැටවා එ කිසිත් ගණනකට නොගත්තේය.

ඉවසීමේ සීමාව ඉක්මවා ගිය තැන ඇය මීටර 3 ක් පමණ ඉහළට පැන තම පැටවාට පහරක් එල්ල කළාය.සමබරතාවය ගිලිහුණු චීටා පැටවා දැන් ඉදිරි පා දෙකෙන් ගසේ එල්ලීගෙනය.

ඇය තවත් වරක් ඉහළට පැන පහරක් එල්ල කළාය.පැටවා බිමට ඇද වැටුණි.

බිමට වැටුණු පසු ඇය නැවත වරක් ගොරවමින් අවවාද කළාය.එවර නම් පැටවා තම මවට ඇහුම්කන් දෙන බවක් පෙනුණි.

දකුණු අප්‍රිකාවේ සාබි සෑන්ඩ්ස් වනෝද්‍යානයේ දැකගත හැකිවූ මේ අපූරු දසුන ඡායාරූප ගත කරන්නට වන නිළධාරී ඩැනියෙල් ෂින්ච්හැම් කටයුතු කළේය.

මේ මවට තවත් පැටවෙක් සිටින බවත් පැටවුන් දෙදෙනාගේ මෙවන් නාඩගම් මේ දිනවල වනෝද්‍යානයට පැමිණෙන සංචාරකයින්ගේ ඉහළම ආකර්ෂණයක් දිනාගෙන තිබෙන බවත් ඔහු පවසන්නේය.

24A99A0600000578-0-image-a-49_1421155262402 24A997DA00000578-0-image-m-31_1421154495533 24A997DE00000578-0-image-a-39_1421154629896 24A997E600000578-0-image-a-26_1421154448149 24A997EA00000578-0-image-m-47_1421155199908 24A9986E00000578-0-image-a-32_1421154500915 24A9997A00000578-0-image-a-33_1421154515074 24A9998D00000578-0-image-m-25_1421154443506