ඇයට බලයක් …රටට වෙනසක්….


ඉදිරි පළාත් පාලන මැතිවරණය සඳහා 25% ක කාන්තා නියෝජනය අනිවාර්ය කිරීම පිළිබඳ ජාතික ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනේ එක් අංගයක් ලෙස දේශපාලනය සඳහා කාන්තා නැඹුරුව වැඩිකරලීම උදෙසා ඇයට බලයක් රටට වෙනසක් යන තේමාව ඔස්සේ ලබන 14 වැනි දා කොළඹ විහාර මහාදේවී උද්‍යානයේ සිට නිදහස් චත්‍රරස්‍රය දක්වා සවස 3.00ට පාගමනකින් ගමන් කිරිමට වැඩසටහනක් දියත් කර තිබේනවා.

ඒ සඳහා ජනතාව සිවිල් සමාජ දේශපාලඥයින් එක් වෙමින් කාන්තාව දිරිගැන්වීමට එක් වන ලෙස තමන් ආරාධනා කරන බවත් පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ඇමැති ෆයිසර් මුස්තෆා පවසයි.