අවු 2ක දැරියකගෙන් ජාතික වාර්තාවක්

අවු 2ක දැරියකගෙන් ජාතික වාර්තාවක්


වයස අවුරුදු දෙකක ඉන්දීය ජාතික දැරියක් දුනු විදීමේ ජාතික වාර්තාවක් පිහිටුවීමට සමත්ව තිබෙනවා. මෙම දස්කම දක්වා ඇත්තේ ඩොලි ෂිවානි චෙරිකුරි නම් ආන්ද්‍රා ප්‍රදේශ් හි පදිංචි දැරියක්. ඇය මීටර් 5 සහ මීටර් 7 යන දුරකින් සිට දුනු විදීමෙන් ලකුණු 388ක් රැස් කිරීමට සමත් වුණා. ඉන්දීය ක්‍රීඩා බලධාරීන් පවසන්නේ ඉන්දීය දුනු විදීමේ ක්‍රීඩාවට මෙම දැරිය කදිම ආයෝජනයක් බවයි. ඇගේ දෙමාපියන් පවසන්නේ සිය දියණියගේ දක්ෂතා ගැන කියන්නට වචන නැති බවයි.