අනාගතය ගැන විශ්වාසයක් නොමැති පලස්තීන සහායට යුරෝපය

අනාගතය ගැන විශ්වාසයක් නොමැති පලස්තීන සහායට යුරෝපය


පලස්තීනය ස්වාධීන රාජ්‍යයක් ලෙස පිළිගැනීමට යුරෝපා සංගමය ප්‍රතිපත්තිමය තීන්දුවක් ගෙන ඇති බව පැවසේ. පසුගියදා රැස් වූ යුරෝපා සංගම් පාර්ලිමේන්තුවට මේ පිළිබඳව වන යෝජනාව ඉදිරිපත් කර ඇති අතර යෝජනාවට පක්ෂව නියෝජිතයින් 498දෙනෙකු ඡන්දය ප්‍රකාශ කර තිබේ. එම යෝජනාවට විරුද්ධව නියෝජිතයින් 88දෙනෙකු ඡන්දය ප්‍රකාශ කර ඇති අතර නියෝජිතයින 111දෙනෙකු ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට සහභාගී වී නැත.
ඇමරිකානු මෙහෙයවීම හා රැකවරණය යටතේ ඊශ්‍රායලය විසින් පලස්තීන භූමිය අත්පත් කරගනිමින් හා එම ජනතාවට අමානුෂික ලෙස ප්‍රහාර එල්ල කිරමින් මේ වනවිට එළිමහන් කඳවුරක ජීවත් වන තත්වයට පත් කර තිබේ. අනාගතය පිළිබඳ කිසිඳු විශ්වාසයක් නොමැතිව ජීවත් වන ආකාරයත් ඊශ්‍රායලයේ කුරිරු ප්‍රහාරත් පසුගිය කාලය පුරාවට ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය හරහා දැඩි කතා බහට ලක් විය.
”රාජ්‍යයන් දෙකක් ලෙස පලස්තීනයට හා ඊශ්‍රායලයේ පැවැත්ම පිළිගන්නා අතර වඩාත් ඵලදායී ලෙස සාකච්ඡා ඉදිරියට ගෙන යා යුතු බව” සම්මත කළ එම යෝජනාවේ සඳහන් වී තිබිණි. යුරෝපා පාර්ලිමේන්තුව සම්මත කළ යෝජනාව පලස්තීන ජනතාවගේ අනගතය වෙනුවෙන් සුභවාදී බලාපොරොත්තුවක් තැබීමේ හැකියාවක් පවතින බව ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.