අද දවසේ පුවත්පත් කාටූන්..


2017 / 02 / 02 දින පුවත්පත්වල පළ වූ කාටූන් පහතින් දැක්වෙයි.

ලංකාදීප

lankadeepa 1 lankadeepa 2lankadeepa 3

දිවයින

divaina1divaina2divaina3

දිනමිණ

dinamina

ලක්බිම

lakbima1lakbima2

මව්බිම

maubima1maubima2