අද දවසේ පුවත්පත් කාටූන් මෙතැනින්


2016 / 01 / 26 දින පුවත්පත්වල පළ වූ කාටූන් පහතින් දැක්වෙයි

ලංකාදීප

lankadeepa1 lankadeepa2 lankadeepa3

දිවයින

divaina1 divaina2

දිනමිණ

dinamina

ලක්බිම

lakbima1 lakbima2

මව්බිම

maubina 1 maubina 2

රිවිර

rivira1 rivira2 rivira3