අද දවසේ පුවත්පත් කාටූන් මෙතැනින්.


2017 / 01 / 19 දින පුවත්පත්වල පළ වූ කාටූන් පහතින් දැක්වෙයි.

ලංකාදීප

lankadeepa 1 lankadeepa 2lankadeepa 3

දිවයින

divaina 1 divaina 2

දිනමිණ

dinamina2

ලක්බිම

lakbima 1 lakbima 2

මව්බිම

maubima